Handleiding

Onder de naam beo gaan meerdere personen 'schuil' die op het materiaal met name worden genoemd.
Het materiaal dat uit deze samenwerking voortkomt is een product van hun inzet. Doelstelling
Uitgangspunten:>>>

Arthur Vriens heeft na zijn sporen te hebben verdient als visagist/grimeur (van waaruit hij de filmwereld van binnenuit heeft kunnen observeren), vanuit zijn oorspronkelijke professie van leerkracht basisonderwijs, gewerkt als Educatief Medewerker-Bijzonder Jeugdwerk en Educatief Medewerker bij Theater Lantaren/Venster te Rotterdam. Sinds 1999 ontwikkelt hij op commerciële basis lesmateriaal bij films (lesbrieven). Op het ogenblik ontwikkelt hij een workshop, gericht op verbreding en het inzichtelijk maken van didactische- en pedagogische vaardigheden van leerkrachten, ten behoeve van het kunst- en cultuuronderwijs (CKV).
Sinds juni 2001 heeft hij zich tot doel gesteld om op zelfstandige basis vanuit zijn eigen ervaring met de doelgroep en zijn specifieke vakkennis de kunst- en cultuureducatie in Nederland te versterken.
Zie: Belevingswereld en kunst- en cultuureducatie; de kracht van de leerkracht.

Hans Timmerman is maatschappij historicus en filosoof en mede verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten van het (les)materiaal van beo. Hans is naast zijn betrokkenheid bij beo als dramaturg werkzaam en verzorgt als free-lancer inleidende gesprekken bij films voor diverse theaters.

Karlijne Brand is grafisch vormgeefster en heeft onze visitekaartjes ontworpen. Zij is (voor wat betreft het materiaal dat in eigen beheer is gemaakt) verantwoordelijk voor de overzichtelijke layout en de herkenbaarheid van de lesbrieven. Karlijne is werkzaam onder de naam van haar bureau Brandendzant. Na de vervaardiging van een indrukwekkend affiche (2001) is zij ook dit jaar (2002) benaderd om naast ons lesmateriaal, de (publicitaire) vormgeving van 'Film zoals ...je nog nooit hebt gezien' (i.o.v. Theater Lantaren/Venster) te verzorgen.

Peter Bosma is neerlandicus en deskundige op het gebied van filmhistorie en filmanalyse. Peter zal naast zijn werk bij Theater Lantaren/Venster (Rotterdam) en het Filmmuseum (Amsterdam), zijn bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van de eerder genoemde workshop voor leerkrachten CKV.

Voorwaarden >>>>

 

beoscoop.com is dé lesbrievensite voor film; boordevol lesbrieven bij arthousefilms,
> (gratis) voor (individuele-) scholieren
> en hun docenten (zie onze voorwaarden).
Ook erg handig voor het vak CKV. Regelmatig nieuwe lesbrieven, meningen, TV- en CKV-tips.
Een digitaal podium van haar makers voor haar bezoekers.

beoscoop.com is ontstaan op persoonlijk initiatief en groeit nog steeds.
Deze site is ontstaan uit een commercieel bedrijf met een ideologisch karakter.

beoscoop.com bestaat zonder enige vorm van subsidie.

home
 
Reageren
Lesbrieven
Tips-CKV
TV-Tips
Theater
Film
Advies
Artikelen
Archief
Voorwaarden
Contact
Doelstelling beo

Op korte termijn en op bestelling.
Materiaal dat inzicht verschaft in voorstellingen (film, theater, dans, muziek):
- als medium
- als verhaal / afspiegeling van tijd-cultuur-archetypische verschijnselen-etc.
- als boodschapper (politiek/sociaal/economisch/maatschappelijk)
- als kunstvorm (uiting geven aan bewogenheid m.b.t. thema medium)
Aanzetten tot gedifferentieerd denken.
Neutrale vormgeving. Kennismaken met 'volwassen medium' op 'volwassen manier'.

Secundaire doelen:
Beeldvorming m.b.t. kunst en cultuur ontwikkelen bij scholieren.
Differentiatie in het denken vergroten.
Benadering vanuit diverse standpunten benadrukken en ontwikkelen.
Diverse lagen in oordeel-vorming leren ontdekken.
Standpunten helpen bepalen.
Standpunten differentiëren.
Koppelingen maken met de actualiteit.
Verschillen helpen ontdekken tussen diversiteit in moraal, etc. tussen eigen en andere cultuur.
Invloed van filmkenmerken als geluid, montage, kleur, op de beleving van de film.
Vergelijkingen tussen filmstijlen, genres en (tijdgebonden) mogelijkheden en stijlkenmerken.

Leeftijd: 12 t/m 20 jaar

Opleidingsniveau: HAVO/VWO
en/of: VMBO

Didactisch uitgangspunt:
- motiveren tot kijken
- drempel verlagen
- uitleg geven
- vragen naar mening en oordeel
- linken naar eigen beleving (aansluiting zoeken bij trends, belangstelling, leeftijd, sekse,
tijdgeest, beginsituatie (wat weten ze al), ...

Uitgangspunt/beginsituatie
De scholieren hebben een manier van kijken en een mening, die ontwikkeld kan worden door hen (zorgvuldig geformuleerde) vragen aan te reiken, die hen aanzetten tot gedifferentieerd denken.

Inhoud:
In eerste instantie staat de voorstelling en het verhaal dat verteld wordt centraal.
Jeugdcultuur kan een thema zijn.
Vorm- en stijlkenmerken en (film)-techniek worden pas in tweede instantie aangehaald.

Vorm:
Niet volledig op jeugd-(cultuur) ingesteld. Wel toegankelijk.

Door vragen te stellen nieuwe vragen oproepen. Discussie uitlokken. Leerlingen aanmoedigen om dieper op de materie in te gaan, maar (/door) hen ook ruimte (te) geven om te 'scoren'.
Humor en relativering wordt ingevoegd om drempels te verlagen. (ongedwongen/informeel)
Stof wordt aangeboden in kleine tekstblokken om het lezen te bevorderen.
Om het materiaal aantrekkelijker te maken worden foto's toegevoegd.
Door het materiaal in zwart-wit print uit te voeren kan actuele informatie worden verspreid op een snelle en goedkope die voor iedereen toegankelijk (lees betaalbaar) is.
Publicatie op internet is een voorwaarde voor levering i.v.m. vergroting van beschikbaarheid.

Middelen.
- Lesbrieven op enkelzijdig A4, dubbelzijdig A4 en dubbelzijdig A3 formaat. Zwart-wit
geprint.
- Volledig uitgeschreven lessen voor docenten.(projecten).
- Les op school met uitleg en discussie.
- Docentenhandleiding.
- Internetpublicaties en links naar sites over de thema's.
- e-mail adres voor antwoorden en reacties.