Beoscoop lesbrief enquete formulier

1. In welke klas, binnen welk onderwijs gebruik(te) je de lesbrief?
Klas:             Onderwijs:         
      
      
      Wat is het adres en telefoonnummer van je school?
      
      
Adres:            
     
Postcode:         
Te:            
Telefoonnummer:      
2. Hoe kwam je op de hoogte van het bestaan van de lesbrieven?
             
3. Om welke lesbrief gaat het?
Titel lesbrief:      
4. Wil je dat er contact met je wordt opgenomen?
         ja | nee
E-mail:          
5. Heb je eerder gebruik gemaakt van beo-lesbrieven? 
         ja | nee
 Wat was toen de aanleiding?
             
6. Heb je deze website al eerder bezocht? 
          ja | nee
  Zo ja, in welk jaar? hoe vaak?
in:            
Minder dan 10 keer:     
Meer dan 10 keer:      
Ik heb beoscoop 'ontdekt' via: 
         


7. Heeft u naast beo/beoscoop ook met lesbrieven van anderen gewerkt? 

          ja | nee
Zo ja, welke?


titel lesbrief: 


organisatie:  


8. Hoe heb je de lesbrief ingezet of gebruikt? 

        9. Met welk resultaat?
        


10. Wat vind je bijzonder aan de lesbrieven van beo/beoscoop?
        


11. Heb je opmerkingen, tips, suggesties ter verbetering van de website
   www.beoscoop.com?
        
12. Vind je de lesbrieven goed genoeg om aan te raden aan anderen? ja | nee

Vul hieronder je eigen gegevens in.

Voorvoegsel
Voorletters
Achternaam
Emailadres

 

home