Beo en Beoscoop.

Welkom bij Beo en Beoscoop.
Organisatie- en adviesbureau
voor cultuureducatieve projecten.
Beo is een samenwerkingsverband tussen een aantal mensen die samen verantwoordelijk zijn
voor de lesbrieven of filmbrieven die op de pagina's van deze site zijn gepubliceerd.

De woorden lesbrief en filmbrief verwijzen naar diverse vormen van lesmateriaal. Een lesbrief
is in de regel een dubbelgevouwen A3, een filmbrief heeft een A4 formaat. Het woord filmbrief
is tot op heden niet in het Nederlands woordenboek opgenomen. Ik hoop dat nog dit jaar te veranderen.

Beoscoop is de naam van de website en verwijst naar het werkwoord Beoscopie. (Niet te
verwarren met: 'n bioscopie pikken).
Beoscoop staat ook voor het Organisatie- en adviesbureau voor cultuureducatieve projecten.
Organisatie van en advies rond, Kunst - en Cultuur in projectvorm,
We verzorgen ook training en coaching van (CKV-) docenten.
Beoscopie betekent: Het nauwlettend bekijken van het materiaal van Beo of de website
www.beoscoop.com

De links op deze pagina verwijzen naar de diverse onderdelen van de website, zoals: Beo,
Beoscoop ( www.beoscoop.com ), Arthur Vriens, lesbrief, filmbrief,
uitleg over advies, training en coaching en natuurlijk naar mijn mailadres ( beo ).

Ik wens ieder die van dit materiaal gebruik maakt daar veel plezier mee en hoop dat diegenen
die een lesbrief of filmbrief gebruiken in groeps- of klasseverband ook even de voorwaarden
van Beo bestuderen.

Vriendelijke groet,

Arthur Vriens